ZVUČNA IZOLACIJA  / AKUSTIKA PROSTORA

Zvučna izolacija i akustika prostora čine relevantne kvalitativne karakteristike kuće te su iznimno važne za dobrobit i zdravlje njihovih stanara.
Nedostatak zvučne izolacije u kući može rezultirati stresom i čak uzrokovati bolesti na duži rok, zbog čega je važno obraćati pozornost na pitanje zvuka u fazi planiranja građevinskog projekta.

Koje vrste konstrukcija pružaju najučinkovitiju zaštitu od vanjske buke?

Buka se shvaća kao neželjeni, uznemirujući i iritantni ili štetni zvuk. Bučnost je subjektivan pojam i može se samo djelomično kvantificirati objektivno pomoću mjerljivih faktora (npr. glasnoća, oblik signala, visina tonova).

Značajan faktor koji se može koristiti za opisivanje akustične kvalitete prostorije je zvučna izolacija. Mjerna jedinica za zvučnu izolaciju je decibel (dB). Sljedeće vrijedi za zvučnu izolaciju: što je veća vrijednost, to je bolja zvučna izolacija. 10 decibela više znači upola manje percipirane buke.

Kako bi se otkrilo koji građevinski materijal najučinkovitije sprječava vanjsku buku i osigurava mirne unutarnje prostore, izvršena su mjerenja zvučne izolacije u Viva istraživačkom parku.

Rezultati:
– Ožbukani zidovi od betona i opeke s odgovarajućom vanjskom izolacijom te čvrsto drvo imaju najviša izolacijska svojstva.

– Betonska kuća s Baumit Resolution pločama kao vanjskom izolacijom postigla je najvišu vrijednost od 49 dB.

– Kuće s drvenim okvirom imale su najniže vrijednosti od 40 dB.

–Kuća od neizolirane opeke postigla je 42 dB.

Što je bolja zvučna izolacija, to je veća razina udobnosti.

Mjerenja je nadgledao i evaluirao  Austrijski institut za građevinsku biologiju i ekologiju.
Razdoblje projekta: 2015. - 2017.

Kakav utjecaj imaju građevinski materijali na akustiku prostora?

Akustika prostora opisuje akustičku kvalitetu unutarnjih prostora. Prostori s lošom akustikom imaju dug vremenski odjek, što uzrokuje ometajuću pozadinsku buku i otežava razumijevanje govora, između ostaloga.

Najpoznatija mjerna veličina u akustici prostora je vremenski odjek. Općenito, što je kraći vremenski odjek, to je bolja akustika.

Kako bismo saznali u kojoj mjeri akustika prostora ovisi o vrsti konstrukcije, vremenski odjeci na 10 različitih mjernih točaka u svakoj kući u Viva istraživačkom parku mjerili su se pri različitim frekvencijama u rasponu od 50 - 10.000 Hz.

Rezultati:

– Nije bilo razlika između kuća pri srednjim i visokim frekvencijama (npr. glazba).

– Na niskim frekvencijama (npr. glasovi), kuće s drvenim okvirom i kuća od drvenih blokova imale su najkraće vremenske odjeke.

– Najduži vremenski odjeci izmjerili su se u kućama od opeke i betona.

– U dnevnom boravku, niski frekvencijski rasponi se ne smatraju kritičnima jer se općenito vremenski odjeci ovdje mogu neutralizirati ovdje s namještajem.

Mjerenja je nadgledao i evaluirao  Austrijski institut za građevinsku biologiju i ekologiju.
Razdoblje projekta: 2015. - 2017.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Usporedba