UDIŠITE BOLJI UNUTARNJI ZRAK

Danas ljudi provode 90% svog života u zatvorenim prostorima. Dobra kvaliteta unutarnjeg zraka ključna je za zdrav životni i radni okoliš. Kvaliteta unutarnjeg zraka karakterizira se s nekoliko čimbenika: unutarnji zrak smatra se "dobrim" prije svega, ako je bogat kisikom, bez mirisa i s niskim udjelom onečišćenja. Rezultati redovitih mjerenja provedenih u Viva istraživačkom parku pokazuju u kojoj mjeri građevinski materijali mogu utjecati na unutarnju mikroklimu i što se može učiniti kako bi se poboljšala kvaliteta unutarnjeg zraka.

Koja je veza između mirisa i vrste građevinskih materijala?

Neželjeni mirisi uzrokovani građevinskim materijalima nisu samo iritantni, već također mogu ukazivati na upotrebu štetnih tvari. Mirisi su obično uzrokovani različitim tvarima.

Posebno obučeni stručnjaci za miris proveli su testove mirisa sedam mjeseci i 14 mjeseci nakon dovršetka građevinskih radova u Viva istraživačkom parku.

Rezultati:

Postoji jasna veza između percipiranih mirisa i odabrane vrste konstrukcije.

– Sve kuće od betona i opeke imale su nisku intenzitet mirisa prema mjerenjima mirisa i mogle su se klasificirati kao neprimjetne.

– Kuća od drvenih blokova i kuće s drvenim okvirom i dalje su pokazivale visok intenzitet mirisa čak i nakon 14 mjeseci, a sam miris je bio percipiran kao neugodan.
Zbog toga su ove vrste konstrukcija klasificirane kao "primjetne".

Mjerenja je nadgledao i evaluirao IBO Innenraumanalytik OG, Beč Razdoblje projekta: 2015. - 2017.

Koji građevinski materijali zaista imaju niski stupanj onečišćenja?

Zdravo okruženje u domu, stoga tema unutarnjeg onečišćenja postaje sve važnija. Kako bismo saznali koliko onečišćenja svaka vrsta konstrukcije emitira, višekratno su provedena mjerenja onečišćenja VOC* i formaldehida u Viva istraživačkom parku.

*VOC (kemijski iritansi i tvari koje lako isparavaju i ispuštaju se čak i pri niskim temperaturama)

Rezultati:

–  Kuće izgrađene od betona i opeke s mineralnim unutarnjim premazom uglavnom su bile bez VOC-a odmah nakon dovršetka. U te čvrste kuće bilo bi moguće useliti se odmah nakon dovršetka.

–  Kuće koje imaju konstrukciju s drvenim okvirom pokazivale su povišene vrijednosti VOC-a u prvim mjesecima nakon dovršetka. Osobe osjetljive na VOC trebale bi, ako je moguće, pričekati nekoliko mjeseci prije useljenja u kuću s ispitanom vrstom drvene konstrukcije.

–  Kuća od drvenih blokova dugo je vremena ispuštala drvu specifične tvari poput terpena u unutarnji zrak. Osobe koje grade drvenu kuću trebale bi uzeti u obzir da se, pod određenim okolnostima (ovisno o vrsti i prirodi drveta), drvu specifične tvari mogu dugo vremena zadržavati u unutarnjem zraku.

Mjerenja je nadgledao i evaluirao IBO Innenraumanalytik OG, Beč Razdoblje projekta: 2015. - 2017.

Kako poboljšati kvalitetu unutarnjeg zraka pomoću zračnih iona?

Zračni ioni su malene, električki nabijene čestice koje se prirodno pojavljuju. Znanstvena istraživanja su utvrdila da zračni ioni imaju pozitivan učinak na kvalitetu unutarnjeg zraka jer, između ostalog, smanjuju razinu peludi i sitnih čestica u unutarnjem zraku. Osim toga, eksperimenti s ljudskim sudionicima pokazali su da zračni ioni mogu imati pozitivan utjecaj na mentalne performanse.

Korištenjem posebnog funkcionalnog premaza (Baumit Ionit), koncentracija zračnih iona u unutarnjim prostorima može se ciljano povećati.

Mjerenja zračnih iona provedena su u Viva istraživačkom parku od rujna 2016. do 2017. godine su pokazala da je prosječna koncentracija zračnih iona bila otprilike dvostruko veća u kućama s Baumit Ionit premazom u usporedbi s identično izgrađenim kućama bez Baumit Ionit premaza.

Mjerenja su provedena i evaluirana od strane tvrtke Baumit Beteiligungen GmbH u suradnji s HTL Rosensteingasse, Beč.
Razdoblje projekta: 2015. - 2017.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Usporedba