Potresna obnova s Baumitom

Potresna obnova s Baumitom

Sustavno zaštićen

Mi u Baumitu u Hrvatskoj zajedno s našim stručnjacima razvili smo sustav za potresnu obnovu objekata kojima je to najpotrebnije. Predstavljamo novi Baumit Sicuro Sustav za potresnu obnovu:

Baumit NHL Sicuro MM 50

Mort na osnovi prirodnog hidrauličkog vapna za zidanje i popravak zidova od kamena, opeke i mješovitog ziđa, posebno prikladan za obnovu starih i povijesnih objekata.

Baumit NHL SicuroFill

Mort za injektiranje i konsolidaciju nosivih i nenosivih zidova od kamena, opeke i mješovitog ziđa na osnovi prirodnog hidrauličkog vapna. Proizvod je prikladan za obnovu oslabljenih starih i povijesnih objekata.

Baumit  NHL SicuroProtect

Mort na osnovi prirodnog hidrauličkog vapna s dodatkom vlakana, za konstrukcijsko ojačanje zidova u kombinaciji sa Baumit SicuroTex-om. Za stropove i zidove od kamena, opeke i mješovitog ziđa.

Baumit SicuroProtect

Mort na osnovi prirodnog hidrauličkog vapna s dodatkom vlakana, za konstrukcijsko ojačanje zidova u kombinaciji sa Baumit SicuroTex. Za stropove i zidove od kamena, opeke i mješovitog ziđa.

Baumit SicuroPrimer

Epoksidni nisko viskozni premaz za impregnaciju i pripremu površina prilikom ugradnje sidara SicuroConector u sustavu Baumit Sicuro.

Baumit SicuroFixator

Epoksidni mort prilagođene konzistencije, za fiksiranje sidara SicuroConector kod konstrukcijskih ojačanja te za zaglađivanje raspletnih dijelova sidara. 

Baumit SicuroConector

Sidro na osnovi staklenih vlakana s jednostrukim ili dvostrukim otvorenim raspletnim dijelom, za konstrukcijska ojačanja oštećenih zidova od opeke, kamena, betona ili mješovitog ziđa. Koristi se u Baumit Sicuro sustavu zajedno sa SicuroFixator-om, epoksidnim mortom za ispunu i lijepljenje pletiva i Baumit Sicuro Primerom, epoksidnom predpremazom za impregnaciju i pripremu podloge prije ugradnje sidara.

Baumit SicuroTex

Alkalno otporna mrežica od staklenih vlakana za konstruktivno ojačanje zidova i stropova.  Mrežica se ugrađuje zajedno s Baumit SicuroProtect ili Baumit NHL SicuroProtect sanacijskim mortovima, za konstruktivna ojačanja oštećenih zidanih elemenata u svrhu jednolike raspodijele mehaničkih opterećenja. Dostupna i kao bazaltna i karbonska varijanta.