Baumit NHL Sicuro MM 50

Mort na bazi NHL-a za zidanje i sanaciju

Za zidove od opeke i kamena, za zidanje i sanaciju sljubnica nosivih i nenosivih zidova, naročito na objektima od povijesno-kulturnog značaja.

  • za jednostavnije statičke zahtjeve

  • na osnovi NHL-a

  • za zidove od opeke, kamena i mješovito ziđe

Ukloniti slabo vezane dijelove, nečistoće mehanički ukloniti, površina ne smije biti zaprašena. Kod sanacija sljubnica zida potrebno je ukloniti sve nevezane dijelove I sitne čestice.

Baumit NHL Sicuro MM 50