Baumit MultiStar mort - Za jednostavnu i brzu renovaciju
star_border

Renovacija = Uživancija

Baumit MultiStar mort za široku primjenu ojačan vlaknima

Renovacija podrazumijeva projekt koji nimalo nije jednostavan. Iako složen proces, to je ujedno i jedini način ostvarenja našeg doma iz snova. Kako renovacije zahtijevaju i veće građevinske zahvate, kvalitetan materijal je neophodan.
Nema boljeg vremena za obnovu doma i za izvođenje većih sanacija od proljeća. Kako bi proljetne renovacije mogle teći glatko potrebno je opremiti se Baumit MultiStar mortom za renovaciju. U današnjoj gradnji mort je prijeko potreban i sveprisutan. 

Višenamjenski mort obogaćen vlaknima za vanjsku i unutarnju primjenu


Baumit MultiStar mort za renovaciju je tvornički zamiješan mineralni mort obogaćen vlaknima za ručnu i strojnu ugradnju općeg područja primjene posebno prikladan kod renoviranja starih žbuka i fasada, sanaciju pukotina i izravnavanje mineralnih podloga. 

Mineralni Baumit MultiStar mort odlične je obradivosti i dodatno ojačan vlaknima. Zbog svoje visoke prionjivosti pogodan je za sve standardne mineralne kao i organski vezane podloge kao što su završno dekorativne žbuke. Također, velika upotreba morta primjenjuje se za izravnavanje neravnih i neravnomjerno upojnih i neupojnih podloga ili premaza boje te za sanaciju pukotina koje nisu uzrokovane statikom. Odlična je podloga za prebojavanje pri čemu korištenje predpremaza za boju nije potrebno. Nakon stvrdnjavanja je vrlo vodoodbojan i otporan na smrzavanje te paropropustan.

Kako bi ugradnja bila ispravna potrebno je napraviti predradnje odnosno pripremiti podlogu. Podloga mora biti čista i suha bez nečistoća kao što su alge, masnoća, ljepila i prašina. Eventualne veće pukotine u podlozi potrebno je prije ugradnje otvoriti i zapuniti te izvesti lokalno armiranje preko pukotine uz prepust mrežice. Sve izrazito upojne i trusne podloge moraju se prethodno tretirati s primerom.

Ugradnja se može odviti na dva načina, ručnom i strojnom ugradnjom. Vreću Baumit MultiStar morta potrebno je istresti u čistu vodu i promiješati malom brzinom. Izmiješanu masu poželjno je ostaviti da miruje 5 minuta prije ponovnog miješanja prije upotrebe. Dobivena smjesa nanosi se gleterom u odgovarajućoj debljini, a po potrebi se može fino zaribati. Kod strojne ugradnje postupak je jednostavniji. Klasični stroj za žbukanje nanosi mort, a nakon nanošenja se poravnava letvom. 

U slučaju korištenja morta za armiranje nanosi se u najmanjoj debljini od 3 do 5 mm uz utiskivanje mrežice. Nakon stvrdnjavanja završna obrada ovisi o području primjene. 

Unutarnje zidove poželjno je oličiti bojama za unutarnje radove, dok za vanjske površine imamo više opcija.  Na vanjske zidove moguće je nanijeti završne dekorativne žbuke, ali s prethodnom upotrebom predpremaza, fasadne boje te se MultiStar može strukturirati, odnosno filcati ukoliko proizvod ostaje kao završni sloj žbuke s premazom.