Baumit Life nijansa

Najbolja i oku najugodnija fasadna boja je ona koja poštuje okoliš objekta– stapajući se s okolinom, promičući razlike kroz svoje fine detalje, fasada bi trebala prirodno doprinijeti osjećaju urbanog prostora.

star_border
Šifra boje
0873
HEX: #7A7F85
RGB: 122/127/133
TSR: 25
HBW: 21

Odlično se slaže s

star_border
Šifra boje
0128
Više informacija
star_border
Šifra boje
0879
Više informacija
star_border
Šifra boje
0594
Više informacija
star_border
Šifra boje
0018
Više informacija

Nijanse

star_border
Šifra boje
0871
Više informacija
star_border
Šifra boje
0872
Više informacija
star_border
Šifra boje
0873
Više informacija
star_border
Šifra boje
0874
Više informacija
star_border
Šifra boje
0875
Više informacija
star_border
Šifra boje
0876
Više informacija
star_border
Šifra boje
0877
Više informacija
star_border
Šifra boje
0878
Više informacija
star_border
Šifra boje
0879
Više informacija

Izbor boje

Svi su prikazani uzorci samo vizualana orijentacija za odabrani proizvod. Preporučuje se prije obrade na fasadi proizvod nanijeti na probnu površinu. Ovidno o proizvodnji moguća su manja odstupanja u nijansi između ton karte, mape s uzorcima, isporučenog uzorka i u cjelosti isporučenog materijala, te reklamacija istih nije moguća. Istovjetnost nijanse i strukture jamči se samo u okviru jedne proizvodne šarže. Potrebno je uzeti u obzir da struktura i svojstva podloge mogu utjecati na stavrni učinak nijanse.