Baumit Life nijansa

Najbolja i oku najugodnija fasadna boja je ona koja poštuje okoliš objekta– stapajući se s okolinom, promičući razlike kroz svoje fine detalje, fasada bi trebala prirodno doprinijeti osjećaju urbanog prostora.

star_border
Šifra boje
0864
HEX: #959CA2
RGB: 149/156/162
TSR: 33
HBW: 33

Odlično se slaže s

star_border
Šifra boje
0019
Više informacija
star_border
Šifra boje
0632
Više informacija
star_border
Šifra boje
0982
Više informacija
star_border
Šifra boje
0868
Više informacija

Nijanse

star_border
Šifra boje
0861
Više informacija
star_border
Šifra boje
0862
Više informacija
star_border
Šifra boje
0863
Više informacija
star_border
Šifra boje
0864
Više informacija
star_border
Šifra boje
0865
Više informacija
star_border
Šifra boje
0866
Više informacija
star_border
Šifra boje
0867
Više informacija
star_border
Šifra boje
0868
Više informacija
star_border
Šifra boje
0869
Više informacija

Izbor boje

Svi su prikazani uzorci samo vizualana orijentacija za odabrani proizvod. Preporučuje se prije obrade na fasadi proizvod nanijeti na probnu površinu. Ovidno o proizvodnji moguća su manja odstupanja u nijansi između ton karte, mape s uzorcima, isporučenog uzorka i u cjelosti isporučenog materijala, te reklamacija istih nije moguća. Istovjetnost nijanse i strukture jamči se samo u okviru jedne proizvodne šarže. Potrebno je uzeti u obzir da struktura i svojstva podloge mogu utjecati na stavrni učinak nijanse.