Baumit Life nijansa

Najbolja i oku najugodnija fasadna boja je ona koja poštuje okoliš objekta– stapajući se s okolinom, promičući razlike kroz svoje fine detalje, fasada bi trebala prirodno doprinijeti osjećaju urbanog prostora.

star_border
Šifra boje
0572
HEX: #995446
RGB: 153/84/70
TSR: ≥25
HBW: 14

Odlično se slaže s

star_border
Šifra boje
0377
Više informacija
star_border
Šifra boje
M306
Više informacija
star_border
Šifra boje
0197
Više informacija
star_border
Šifra boje
0233
Više informacija

Nijanse

star_border
Šifra boje
0571
Više informacija
star_border
Šifra boje
0572
Više informacija
star_border
Šifra boje
0573
Više informacija
star_border
Šifra boje
0574
Više informacija
star_border
Šifra boje
0575
Više informacija
star_border
Šifra boje
0576
Više informacija
star_border
Šifra boje
0577
Više informacija
star_border
Šifra boje
0578
Više informacija
star_border
Šifra boje
0579
Više informacija

Izbor boje

Svi su prikazani uzorci samo vizualana orijentacija za odabrani proizvod. Preporučuje se prije obrade na fasadi proizvod nanijeti na probnu površinu. Ovidno o proizvodnji moguća su manja odstupanja u nijansi između ton karte, mape s uzorcima, isporučenog uzorka i u cjelosti isporučenog materijala, te reklamacija istih nije moguća. Istovjetnost nijanse i strukture jamči se samo u okviru jedne proizvodne šarže. Potrebno je uzeti u obzir da struktura i svojstva podloge mogu utjecati na stavrni učinak nijanse.