Baumit Life nijansa

Najbolja i oku najugodnija fasadna boja je ona koja poštuje okoliš objekta– stapajući se s okolinom, promičući razlike kroz svoje fine detalje, fasada bi trebala prirodno doprinijeti osjećaju urbanog prostora.

star_border
Šifra boje
0562
HEX: #AE6650
RGB: 174/102/80
TSR: ≥25
HBW: 19

Odlično se slaže s

star_border
Šifra boje
0158
Više informacija
star_border
Šifra boje
0372
Više informacija
star_border
Šifra boje
0348
Više informacija
star_border
Šifra boje
0566
Više informacija

Nijanse

star_border
Šifra boje
0561
Više informacija
star_border
Šifra boje
0562
Više informacija
star_border
Šifra boje
0563
Više informacija
star_border
Šifra boje
0564
Više informacija
star_border
Šifra boje
0565
Više informacija
star_border
Šifra boje
0566
Više informacija
star_border
Šifra boje
0567
Više informacija
star_border
Šifra boje
0568
Više informacija
star_border
Šifra boje
0569
Više informacija

Izbor boje

Svi su prikazani uzorci samo vizualana orijentacija za odabrani proizvod. Preporučuje se prije obrade na fasadi proizvod nanijeti na probnu površinu. Ovidno o proizvodnji moguća su manja odstupanja u nijansi između ton karte, mape s uzorcima, isporučenog uzorka i u cjelosti isporučenog materijala, te reklamacija istih nije moguća. Istovjetnost nijanse i strukture jamči se samo u okviru jedne proizvodne šarže. Potrebno je uzeti u obzir da struktura i svojstva podloge mogu utjecati na stavrni učinak nijanse.