Baumit Life nijansa

Najbolja i oku najugodnija fasadna boja je ona koja poštuje okoliš objekta– stapajući se s okolinom, promičući razlike kroz svoje fine detalje, fasada bi trebala prirodno doprinijeti osjećaju urbanog prostora.

star_border
Šifra boje
0402
HEX: #976554
RGB: 151/101/84
TSR: ≥25
HBW: 17

Odlično se slaže s

star_border
Šifra boje
0192
Više informacija
star_border
Šifra boje
0197
Više informacija
star_border
Šifra boje
0378
Više informacija
star_border
Šifra boje
0407
Više informacija

Nijanse

star_border
Šifra boje
0401
Više informacija
star_border
Šifra boje
0402
Više informacija
star_border
Šifra boje
0403
Više informacija
star_border
Šifra boje
0404
Više informacija
star_border
Šifra boje
0405
Više informacija
star_border
Šifra boje
0406
Više informacija
star_border
Šifra boje
0407
Više informacija
star_border
Šifra boje
0408
Više informacija
star_border
Šifra boje
0409
Više informacija

Izbor boje

Svi su prikazani uzorci samo vizualana orijentacija za odabrani proizvod. Preporučuje se prije obrade na fasadi proizvod nanijeti na probnu površinu. Ovidno o proizvodnji moguća su manja odstupanja u nijansi između ton karte, mape s uzorcima, isporučenog uzorka i u cjelosti isporučenog materijala, te reklamacija istih nije moguća. Istovjetnost nijanse i strukture jamči se samo u okviru jedne proizvodne šarže. Potrebno je uzeti u obzir da struktura i svojstva podloge mogu utjecati na stavrni učinak nijanse.