Baumit Life nijansa

Najbolja i oku najugodnija fasadna boja je ona koja poštuje okoliš objekta– stapajući se s okolinom, promičući razlike kroz svoje fine detalje, fasada bi trebala prirodno doprinijeti osjećaju urbanog prostora.

star_border
Šifra boje
0219
HEX: #F0E4CB
RGB: 240/228/203
TSR: 77
HBW: 80

Odlično se slaže s

star_border
Šifra boje
0216
Više informacija
star_border
Šifra boje
0671
Više informacija
star_border
Šifra boje
0214
Više informacija
star_border
Šifra boje
0352
Više informacija

Nijanse

star_border
Šifra boje
0211
Više informacija
star_border
Šifra boje
0212
Više informacija
star_border
Šifra boje
0213
Više informacija
star_border
Šifra boje
0214
Više informacija
star_border
Šifra boje
0215
Više informacija
star_border
Šifra boje
0216
Više informacija
star_border
Šifra boje
0217
Više informacija
star_border
Šifra boje
0218
Više informacija
star_border
Šifra boje
0219
Više informacija

Izbor boje

Svi su prikazani uzorci samo vizualana orijentacija za odabrani proizvod. Preporučuje se prije obrade na fasadi proizvod nanijeti na probnu površinu. Ovidno o proizvodnji moguća su manja odstupanja u nijansi između ton karte, mape s uzorcima, isporučenog uzorka i u cjelosti isporučenog materijala, te reklamacija istih nije moguća. Istovjetnost nijanse i strukture jamči se samo u okviru jedne proizvodne šarže. Potrebno je uzeti u obzir da struktura i svojstva podloge mogu utjecati na stavrni učinak nijanse.