Baumit Life nijansa

Najbolja i oku najugodnija fasadna boja je ona koja poštuje okoliš objekta– stapajući se s okolinom, promičući razlike kroz svoje fine detalje, fasada bi trebala prirodno doprinijeti osjećaju urbanog prostora.

star_border
Šifra boje
0207
HEX: #F1DEAB
RGB: 241/222/171
TSR: 73
HBW: 74

Odlično se slaže s

star_border
Šifra boje
0209
Više informacija
star_border
Šifra boje
0383
Više informacija
star_border
Šifra boje
0229
Više informacija
star_border
Šifra boje
M304
Više informacija

Nijanse

star_border
Šifra boje
0201
Više informacija
star_border
Šifra boje
0202
Više informacija
star_border
Šifra boje
0203
Više informacija
star_border
Šifra boje
0204
Više informacija
star_border
Šifra boje
0205
Više informacija
star_border
Šifra boje
0206
Više informacija
star_border
Šifra boje
0207
Više informacija
star_border
Šifra boje
0208
Više informacija
star_border
Šifra boje
0209
Više informacija

Izbor boje

Svi su prikazani uzorci samo vizualana orijentacija za odabrani proizvod. Preporučuje se prije obrade na fasadi proizvod nanijeti na probnu površinu. Ovidno o proizvodnji moguća su manja odstupanja u nijansi između ton karte, mape s uzorcima, isporučenog uzorka i u cjelosti isporučenog materijala, te reklamacija istih nije moguća. Istovjetnost nijanse i strukture jamči se samo u okviru jedne proizvodne šarže. Potrebno je uzeti u obzir da struktura i svojstva podloge mogu utjecati na stavrni učinak nijanse.