Baumit Life nijansa

Najbolja i oku najugodnija fasadna boja je ona koja poštuje okoliš objekta– stapajući se s okolinom, promičući razlike kroz svoje fine detalje, fasada bi trebala prirodno doprinijeti osjećaju urbanog prostora.

star_border
Šifra boje
0089
HEX: #EFEBD2
RGB: 239/235/210
TSR: 79
HBW: 82

Odlično se slaže s

star_border
Šifra boje
0382
Više informacija
star_border
Šifra boje
0592
Više informacija
star_border
Šifra boje
0205
Više informacija
star_border
Šifra boje
M326
Više informacija

Nijanse

star_border
Šifra boje
0081
Više informacija
star_border
Šifra boje
0082
Više informacija
star_border
Šifra boje
0083
Više informacija
star_border
Šifra boje
0084
Više informacija
star_border
Šifra boje
0085
Više informacija
star_border
Šifra boje
0086
Više informacija
star_border
Šifra boje
0087
Više informacija
star_border
Šifra boje
0088
Više informacija
star_border
Šifra boje
0089
Više informacija

Izbor boje

Svi su prikazani uzorci samo vizualana orijentacija za odabrani proizvod. Preporučuje se prije obrade na fasadi proizvod nanijeti na probnu površinu. Ovidno o proizvodnji moguća su manja odstupanja u nijansi između ton karte, mape s uzorcima, isporučenog uzorka i u cjelosti isporučenog materijala, te reklamacija istih nije moguća. Istovjetnost nijanse i strukture jamči se samo u okviru jedne proizvodne šarže. Potrebno je uzeti u obzir da struktura i svojstva podloge mogu utjecati na stavrni učinak nijanse.