Baumit MP Tex

Staklena mrežica za armiranje gipsanih žbuka.

Alkalno postojana tekstilno - staklena mrežica za gipsane žbuke, plava.

  • Jednostavna ugradnja

  • Velika vlačna čvrstoća

  • Za armiranje unutarnjih gipsanih žbuka

Armiranje je dopušteno samo za žbuke na bazi gipsa! Žbuka se prvo nanosi u dvije trećine planirane debljine a zatim se ugrađuje Baumit Machinenputz Armierung uz preklapanje od 10 cm.

Baumit MP Tex