Baumit RatioGlatt

Strojna gipsana žbuka

Jednoslojna gipsana žbuka za strojno nanošenje, završno se obrađuje zaglađivanjem. Granulacija 1 mm.

  • glatke površine

  • obradiva u jednom sloju

  • za primjenu unutra, prostorije opterećene vlagom

Prije početka žbukanja potrebno je postaviti na sve rubove i kutove kutne profile. Podlogu navlažiti i strojno gusjeničasto nanijeti žbuku u potrebnoj debljini (najmanje 10 mm, najviše 25 mm), razvući žbuku H-letvom i nakon skrućivanja žbuku ravno razvući, nakon skrućivanja porezati trapez letvom, navlažiti, filcati i zagladiti.

Baumit RatioGlatt