Baumit FineTop

Završna fina žbuka za dekorativne elemente na fasadi

Pastozna dekorativna završna žbuka spremna za upotrebu (tankoslojna) na silikonskoj bazi. Posebno za obradu špaleta i ukrasnih elemenata. Obrađuje se zaribavanjem i ostavlja izgrebanu strukturu. Granulacija 1 mm.

  • za špalete prozora i vrata

  • vodoodbojna

  • jednostavna obrada

Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, mora biti bez iscvjetavanja, nosiva i bez dijelova koji otpadaju.

Baumit FineTop