Baumit NaturFuge GK1 i GK4

Pijesak za fuge

Tvornički zamiješan, optimalno prosijan pijesak za fuge za površine sa slabim prometnim opterećenjem, s primjesama za prirodno vezanje i kitanje. Primjenjuje se za zatvaranje fuga kod opločnika i kamenih ploča (prirodnih, betonskih ili klinker) u nevezanim posteljicama (pijesak, kamena sitnež). Sprječava obrast fuga raslinjem.

  • Mineralan

  • Jednostavna obrada

  • Sprječava obrast fuga raslinjem

Prije prvog fugiranja površina mora biti suha. Baumit NatureFuge se u suhom stanju pomoću mekane metle rasporedi u fuge. Da bi se izbjeglo dodatno prašenje, površina se prije vibriranja dobro pomete. Vibracijskom pločom površinu horizontalno i vertikalno temeljito vibrirati.

Baumit NaturFuge GK1 i GK4