Baumit MM 50

Mort za zidanje

Vapneno-cementni mort za jednostavnije statičke zahtjeve. Grupa mortova M5.

  • klasični mort

  • provjerena i ispitana kvaliteta

  • za jednostavnije statičke zahtjeve

Baumit MM 50 miješati miješalicom sa slobodnim padom ili protočnom miješalicom. Kod miješanja miješalicom sa slobodnim padom u miješalicu najprije dodati vodu za pripremu i zatim suhi mort (vrijeme miješanja 2-3 min). Uvijek umiješati cijeli sadržaj vreće.

Baumit MM 50