Baumit MM 100

Mort za zidanje

Vapneno - cementni mort za složenije statičke zahtjeve. Grupa mortova M10.

  • ujednačena mješavina sa idealnim sastavom

  • provjerena i ispitana kvaliteta

  • za složenije statičke zahtjeve

Baumit Mauermörtel 100 miješati miješalicom sa slobodnim padom ili protočnom miješalicom. Kod miješanja miješalicom sa slobodnim padom u miješalicu najprije dodati vodu za pripremu i zatim suhi mort (vrijeme miješanja 2-3 min). Uvijek umiješati cijeli sadržaj vreće.

Baumit MM 100