Baumit BewegungsfugenProfil

Diletacijski profil

Plastični profil sa mrežicom za izvedbu vertikalnih spojeva. Max širina fuge 10 mm, npr. između dva objekta kod nadogradnje, npr. garaža itd.

Baumit BewegungsfugenProfil