Baumit SockelProfil Praktika

Plastični profil s okapnim rubom i zavarenom mrežicom za izradu sokla bez toplinskih mostova na prijelazu između izolacije fasade i izolacije sokla. Dimenzije: 100/80 mm i 50/30 mm.

  • Bez toplinskih mostova

  • Integrirani okapni rub i mrežica

  • Jednostavna ugradnja

Baumit SockelProfil Praktika