Baumit SockelProfil Aluminium

Alu profil za podnožje s okapom

Početni profil od aluminija s okapnicom i porubom za sve toplinsko fasadne sustave. Debljine izolacije: 5-20 mm Dužina: 2,5 m.

  • Za ravnu i čistu izvedbu

  • Sa okapnicom

  • Za debljine izolacije 5-20 cm

Baumit SockelProfil Aluminium