Baumit Sanova S

Sanacijska žbuka

Sanacijska žbuka za ručnu i strojnu obradu, vodoodbojna, za vanjske i unutarnje radove na većinom vlažnim zidovima kod povećanih mehaničkih opterećenja, pretežno u predjelu podnožja, za staro- i novogradnju. Granulacija 2 mm.

  • specijalno u predjelu podnožja

  • dugovječan sustav sanacijske žbuka

  • primjena na unutarnjim i vanjskim površinama

Baumit Sanova S zamiješa se s vodom u uobičajenoj miješalici sa slobodnim padom sa vodom, vrijeme miješanja 3-5 minuta. Kod strojne obrade obvezan je dodatni mješač (Rotoquirl).

Baumit Sanova S