Baumit Sanova MonoTrass

Sanacijska žbuka s dodatkom trasa

Jednoslojna, sanacijska, ojačana vlaknima, prirodno bijela tras/vapnena žbuka za ručnu i strojnu obradu. Vodoodbojna žbuka granulacije 1 mm, za saniranje starih objekata iznutra i izvana.

  • usklađena sa WTA standardom

  • strojno obradiva

  • za jako vlažne i solju opterećene zidove

Baumit Sanova MonoTrass zamiješa se s vodom u uobičajenoj miješalici. Vrijeme miješanja kod miješalice sa slobodnim padom iznosi 5-6 minuta, a kod tlačne miješalice 5 minuta. Potrebne vodilice izraditi od Baumit Sanova MonoTrass.

Baumit Sanova MonoTrass