Baumit NHL MP

NHL strojna žbuka

Strojna žbuka na bazi NHL vapna za primjenu u zaštiti povijesnih objekata, kao i modernih objekata za zdravu stambenu klimu. Granulacija 2 mm.

  • za povijesne građevine i spomenike

  • specijalno za strojnu obradu

  • bez cementa

Baumit NHL MP može se obrađivati pomoću svih uobičajenih strojeva za obradu žbuke. Po potrebi prethodno navlažiti, a nakon toga gusjeničasto našpricati potrebnu debljinu strojem za obradu žbuke (min. 10 mm, maks. 25 mm po radnom koraku).

Baumit NHL MP