Baumit NHL Manu

NHL ručna žbuka

Podložna žbuka na bazi NHL vapna, ne sadrži cement, za tradicionalnu ručnu obradu. Posebno je razvijena za primjenu u području renoviranja povijesnih objekata. Prikladna je za primjenu i u području podnožja. Granulacija 4 mm.

  • Za površine i podnožje

  • Tradicionalna ručna obrada

  • Bez cementa

Postojeće, prethodno očišćene i lagano navlažene fuge i rupe najprije treba zapuniti žbukom Baumit NHL Manu. Kao sredstvo za ujednačavanje upijanja i bolju prionjivost preporučuje se Baumit NHL Pre. Vrijeme sušenja: min. 3 dana.

Baumit NHL Manu