Baumit SicuroFixator I

Dvokomponentna masa za sidrenje

Dvokomponentna masa za sidrenje čeličnih i FRP sidra Baumit SicuroConector na svim podlogama od betona, kamena i opeke, zapunjavanje fuga, uskih otvora i reški u građevinarstvu.

  • Za sidrenje čeličnih i FRP sidra

  • Brza ugradnja

  • Jednostavna ugradnja

Podloga mora biti suha, ne smrznuta, čvrsta, nosiva, dimenzionalno stabilna bez prašine, prljaštvine, masti ulja, sredstva za odvajanje i labavih dijelova. Prikladne podloge: beton, opeka i kamen.

Baumit SicuroFixator I