Baumit Sicuro Torkret

Torkret beton

Za ojačanje nosivih i nenosivih zidova i stupova od opeke, kamena te mješovitog ziđa u kombinaciji s čeličnom armaturnom mrežom. Primjena kod obnove potresno oštećenih objekata te ojačanje konstrukcija na seizmičko djelovanje postupkom armiranja zidova metodom mlaznog postupka (torkretiranja)

  • Za ojačanje konstrukcija

  • Za debeloslojnu i strojnu ugradnju

  • Za sve mineralne podloge

Baumit Sicuro Torkret