Baumit Sicuro SM

Cementno vezani grubi sanacijski mort

Cementno vezani grubi sanacijski mort za ojačanje nosivih i nenosivih zidova i stupova od opeke, kamena te mješovitog ziđa u kombinaciji s čeličnom armaturnom mrežom. Primjena kod obnove potresno oštećenih objekata te ojačanje konstrukcija na seizmičko djelovanje postupkom armiranja zidova i špricanja sanacijskog morta.Granulacija 3 mm.

  • Za ojačanje konstrukcija

  • Za debeloslojnu i strojnu ugradnju

  • Za sve mineralne podloge

Baumit Sicuro SM