Baumit NHL SicuroFill

Volumno stabilna masa za konsolidaciju ziđa

Za konsolidaciju nosivog i nenosivog ziđa sastavljenog od opeke, kamena ili kombiniranog ziđa. Za konsolidaciju stupova, stropova, kupola i lukova starih objekata

  • volumno stabilna masa

  • na osnovi prirodnog hidrauličkog vapna (NHL)

  • za konsolidaciju nosivog i nenosivog ziđa

Zatvoriti sve površinske pukotine i otvore žbukanjem kroz koje bi injekcijska smjesa mogla iscuriti. Izbušiti rupe u zidu u zavisnosti od promjera pakera, do dubine 2/3 zida, udaljenostima ca 50 cm u vertikalnom i horizontalnom smjeru.

Baumit NHL SicuroFill