Baumit PowerFlex

Organsko ljepilo za armiranje fasadnih izolacijskih proča

Organski vezano, vlaknima ojačano ljepilo služi za armiranje, sa velikom otpornošću na udar. Ispitano prema ETAG 004. U jednom radnom koraku može se nanijeti do 3 mm debljine, a preko 3 mm potrebna je dvoslojna obrada.

  • otporna na udarce do 70 J

  • bez cementa

  • sadrži vlakna

Podloga mora biti čista, suha, ne smrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, mora biti bez iscvjetavanja, nosiva i bez dijelova koji otpadaju.

Baumit PowerFlex