Baumit NanoporColor

Visokovrijedna silikatna boja s nano efektom

Samočišćeća, paropropusna i posebno otporna na prljanje. Fasadna boja na bazi vodenog stakla, sadrži nanokristalne i anorganske dodatke, stvara glatku površinu sa efektom fotokatalize.

  • aktivno samočišćenje

  • sa fotokatalitičkim katalizatorom

  • sa dugoodrživom čistom površinom

Baumit NanoporColor
star_border

Proizvod je prikladan za zaribane vapneno-cementne i cementne žbuke, beton i druge mineralne podloge (podlogu odgovarajuće pripremiti), dobro prianjajuće mineralne i disperzijski vezane premaze i žbuke, gipskartonske ploče (prije apliciranja nanijeti 2x Baumit SperrGrund).

Varijante prozvoda

Pakiranje
14 l Kanta
Količina ambalaže na paleti:
24
Paropropusnost
cca. 30 - 40
Bruto gustoća
cca. 1.5 kg/dm³
PH-vrijednost
12
Utrošak
cca. 0.3 - 0.35 l/m² za dva premaza
Čvrsti sadržaj
cca. 65 %
Paropropusnost
cca. 30 - 40
Bruto gustoća
cca. 1.5 kg/dm³
PH-vrijednost
12
Čvrsti sadržaj
cca. 65 %

Izbor boje

Svi su prikazani uzorci samo vizualana orijentacija za odabrani proizvod. Preporučuje se prije obrade na fasadi proizvod nanijeti na probnu površinu. Ovidno o proizvodnji moguća su manja odstupanja u nijansi između ton karte, mape s uzorcima, isporučenog uzorka i u cjelosti isporučenog materijala, te reklamacija istih nije moguća. Istovjetnost nijanse i strukture jamči se samo u okviru jedne proizvodne šarže. Potrebno je uzeti u obzir da struktura i svojstva podloge mogu utjecati na stavrni učinak nijanse.