Umjetnost građenja započinje kvalitetnim Baumit Mortovima
star_border

Umjetnost građenja započinje kvalitetnim Baumit Mortovima

Mort je građevni materijal koji se sastoji od veziva (npr. vapno ili cement), agregata granulacije najviše 4 mm, te ponekad i dodanih smjesa, kao i vode. Veže uslijed kemijske reakcije veziva. Dostupan je u rasponu tlačnih čvrstoća i  toplinsko-izolacijskih svojstava što omogućuje individualiziranu primjenu.

Klasični mortovi

  • Ušteda vremena i novca
  • Sigurnost koja proizlazi iz kvalitete
  • Homogene mješavine

Sastav suvremenog zidarskog morta više nije usporediv s tradicionalnim mortom koji biste našli na gradilištima i koji se ručno kompozitno miješa. Razlikuje se od produženog morta i po ključnim svojstvima u primjeni.Većina zidarskih mortova koji se danas koriste su tvornički zamiješani suhi mortovi. Razni proizvođači mortova iskoristili su vrijednost iskustava o uvjetima primjene za znatnu optimizaciju sastava, čime su
svojstva prilagodili namjeni primjene.

Baumit MM 50

Provjereni klasični homogeni zidarski mort. Za sve konvencionalne potrebe zidanja. Unaprijed zamiješan, standardni zidarski mort klase M 5 za normalne statičke zahtjeve (za toplinski-izolacijske zidne materijale preporučuje se Baumit ThermoMortel 50). Tip i dimenzije pakiranja: vreća 25 kg.

Baumit MM 100

Klasični, provjereni, homogeni mort za zidanje u zahtjevnijim statičkim uvjetima. Za veću sigurnost u gradnji. Gotovi standardni mort za zidanje klase M 10 za zahtjevnije statičke uvjete. Vrsta i veličina pakiranja: spremnik/vreća 40 kg.

Baumit Toplinski mort

Toplinski mort također je uobičajeni mort za
zidanje. Uglavnom se koristi za gradnju zidova
materijalima s izvrsnim svojstvima toplinske
izolacije. Ova uporaba također je važna radi izbjegavanja nastanka nenamjernih toplinskih mostova na spojevima. Broj spojeva u masivnim zidovima velik je, a to su mjesta gdje se javljaju najčešće građevinske greške, gdje primjerice postoji velika razlika u toplinskoj vodljivosti korištenog morta i konstrukcijskog materijala.

Baumit ThermoMoertel 50

Baumit ThermoMortel 50 sprječava gubitke topline kroz spojeve morta. To je Baumitov izum. Gotovi toplinsko-izolacijski mort klase M 5. Toplinska vodljivost: λ = 0,18 W / mK.

Specijalni mortovi

Baumit Klinker KM 100 i KM 50

Tras smanjuje iscvijetavanje morta; stoga za iznimno lijepe zidove izložene vanjskim utjecajima preporučujemo Baumit KlinkerMortel. Gotovi mort sa dodatkom trasa za zidanje klase M 5 i M10, za primjenu u normalnim i zahtjevnm statičkim uvjetima. Posebno za gradnju vidnih zidova.

Baumit PlanoFix White

Gotovi, bijeli, praškasti suhi mort na mineralnoj bazi za izradu zidova od porobetona. Tanki sloj morta dovoljan je čak i za lijepljenje porobetonskih blokova.

Baumit PlanoFix

Tankoslojni mort za zidanje elemenata od porobetona koji se lako nanosi. Po stvrdnjavanju postaje otporan na smrzavanje i vremenske uvjete. Baumit PlanoFix mort odlikuje se izvrsnim povezivanjem s porobetonom. Ne suši se prerano i lako se nanosi. Postavljeno kamenje može se premještati bez ikakvih problema. Ispunjava tehničke zahtjeve za mort za zidanje klase M 5.