Tradicionalne vapnene žbuke za obnovu zaštićenih povijesnih građevina
star_border

Tradicionalne vapnene žbuke za obnovu zaštićenih povijesnih građevina 

Tradičné vápenné omietky

Uz NHL vezivo i tvornički umiješani NHL mort, Baumit sada nudi mješovitu liniju proizvoda za obnovu povijesnih građevina. Osobine NHL proizvoda, prilagođene njihovoj namjeni očuvanja povijesne baštine, idealno su rješenje za obnavljanje starih vapnenih zidova prema izvornim specifikacijama. Zahvaljujući svojoj prirodnoj poroznosti i paropropusnosti, ti proizvodi se koriste i u novim zgradama za poboljšanje klime unutarnjih prostora. 


  • Posebni proizvodi za povijesne građevine
  • Sustavi proizvoda za strojnu i ručnu primjenu
  • Tvornički zamiješani proizvodi i veziva
  • Veća sigurnost kroz ujednačeno vezanje proizvoda
  • Sustavi koji dišu

NHL – Prirodno hidraulično vapno (Natural Hydraulic Lime) 

Prirodno hidraulično vapno spaja prednosti klasične vapnene žbuke – u kontaktu sa zrakom, tj CO2 - te stvrdnjavanjem putem upijanja vode, bez dodanog cementa i poželjno ga je rabiti na povijesnim građevinama radi zaštite građevinske konstrukcije.

Historické omietky

Kako na siguran način obnavljati povijesne građevine

Zaštićene povijesne zgrade jedinstvene su i zaslužuju najvišu kvalitetu proizvoda namijenjenih obnovi. S Baumitovim proizvodima na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL proizvodima) ste sigurni.

Priprema podloge i podložne žbuke 

Baumit NHL posebni predšpric služi za pripremu podloge prije nanošenja NHL žbuke. Podložne žbuke prikladne su za ručno i strojno nanošenje. Termoizolacijska žbuka NHL Thermo može se koristiti za povećanje svojstava toplinske izolacije ziđa.

Žbuke, štukature, mortovi, završni premazi i ljepila 

Fina masa za zaglađivanje nanosi se na NHL žbuku ručno ili strojno. Za nanošenje armaturnog sloja s mrežicom na termoizolacijsku žbuku koristimo NHL mort koji se primjenjuje u dvije granularnosti, fino glatkoj (0,6 mm) i fino granuliranoj (1 mm). Baumitov NHL fini završni premaz od vapnene žbuke također je dostupan za potpuno glatke površine. 

Kao završni premaz za NHL žbuke preporučujemo fasadnu boju Baumit NanoporColor.

Prirodno hidraulično vapno Baumit NHL 3.5 rabi se pri izradi vlastitog morta i žbuke.