Sve za popravak vaše fasade
star_border

Sve za popravak vaše fasade

  • Jednostavno
  • Brzo
  • Kvalitetno

I fasadi o kojoj redovito brinete s vremenom će trebati obnova. Nije važno radi li se o toplinski izoliranoj ili samo ožbukanoj fasadi, niti u kojoj okolini se nalazi. Postoji više mogućnosti za obnovu fasade. Prema stanju onečišćenja ili oštećenja, može to biti od jednostavnog osvježavanja izgleda premazom do potpune obnove. Već godinama, obnova fasade Baumitovim materijalima daje vašim domovima novo lice. 

Mnogo problema, jedno rješenje

Znečistená fasáda
Onečišćena fasada

Nataložene nečistoće na fasadi tvore sloj koji odvaja svaki sljedeći premaz i prionjivost novog premaza vrlo je niska. Potrebno je fasadu očistiti.

Onečišćena fasada
Pieskujúci povrch fasáy
Pjeskovita podloga

Pjeskovite kredaste površine na fasadi smanjuju stabilnost novog premaza i mogu spriječiti prianjanje novonanešene boje na površinu fasade.

Želim obnoviti fasadu
Silno nasiakavý povrch fasády
Visokoupijajuća fasada

Visoko- ili neravnomjerno upijajuća podloga može uzrokovati mrlje na novonanešenoj boji fasade.

Obnova upijajuće fasade
Odlupujúci sa náter
Premaz koji se ljušti

Prije nanošenja nove boje potrebno je ukloniti oljuštene dijelove i uskladiti nastale neravnine pomoću reparaturnog morta?.

Popravak fasade
Riasy na fasáde

Alge na fasadi

Fasade se moraju oduprijeti različitim vremenskim utjecajima, onečišćenju i napadima algi. Takvu fasadu nije dovoljno prati već se mora posebno tretirati.

mikrotrhlinky na fasáde

Pukotine na fasadi <0,5 mm

Potrebno je pregledati i izmjeriti pukotine na pročelju. Kod malih kapilarnih pukotina pomoć je jednostavna. Posebni prodirući, vlaknasti premaz i nova boja za fasadu su dovoljni.

Trhliny na fasáde

Pukotine na fasadi >0,5 mm

U slučaju pukotina širih od 0,5 mm, potrebno je odmah djelovati jer prodor vlage može dovesti do velikog oštećenja fasade.